Activiteiten van Stichting Politiek Theater

Nieuwe generatie podium talent

In samenwerking met de Paul van Vliet Academie en het Koninklijk Conservatorium krijgen jonge talenten de kans om voor een echt publiek te spelen.


Kunstenaar Bedelaar?

Op 6 april 2019 hebben wij  samen met Pulchri Studio een seminar ‘Kunstenaar bedelaar?’ georganiseerd, waar de grote bezorgdheid over de cultuursector breed werd gedeeld. Er werd aan herinnerd dat minister Bussemaker van cultuur bij haar aantreden ‘een ravage’ had aangetroffen vanwege de drastische bezuinigen die haar voorganger had doorgevoerd. Sindsdien is de situatie nauwelijks verbeterd. Rijk, provincies en gemeentes hebben jarenlang stevig op cultuur bezuinigd.


Engels in het Nederland(s); Verrijking of Verarming?

De laatste tijd heeft de discussie over de opmars van het Engels zich verbreed: enkele kranten (Volkskrant, Trouw, NRC-H, Telegraaf) besteedden er uitvoerig aandacht aan. In Vlaanderen leeft het onderwerp sterk, vooral ook onder schrijvers en taalkundigen. De artikelen in de Nederlandse kranten gingen voornamelijk over het gebruik van het Engels binnen universiteiten en kantoren. Op het seminar zal het gaan om gebruik van het Engels en de vermenging van Nederlands en Engels op talloze terreinen, waaronder sociale media, kranten, theater, sport, commercie, vergaderingen, ja, waar eigenlijk niet. Is dit een ongewenste aantasting van onze cultuur of juist een verrijking?

Presentatie en debatleiding: René Appel Deelnemers: schrijvers Geert Van Istendael en Lieke Kézér, journalist Jean-Pierre Geelen, taalkundigen Kevin de Coninck, Pieter Muysken. Poëtische intermezzo’s : Gepke Witteveen, actrice.


Bob van den Bos opent het seminar....